Lid in de kijker: Skillflex

Lid in de kijker

Skillflex, Wim Van den Berge

Ik heb 18 jaar gewerkt in de verkoop en in management posities in internationale dienstverlenende bedrijven. De tijd leek rijp om een eigen verhaal te schrijven. De laatste 6 jaar van deze 18 jaar was ik actief in de HR wereld bij een grote internationale speler. Mijn focus lag op rekrutering
en uitzendarbeid. Ik voelde dat de markt ondanks de enorme concurrentie en tekort aan kandidaten een lokale challenger kon gebruiken met een sterke focus, expertise en betrokkenheid bij haar klanten. Zo startte ik in 2012 het rekruterings- en uitzendkantoor Skillflex op in Mechelen. Snel wist Skillflex een belangrijke positie uit te bouwen op de arbeidsmarkt in logistieke en administratieve profielen op de as Antwerpen - Mechelen
- Brussel. We ontwikkelden daarbij specifiek een sterke expertise in profielen voor productie, voeding, voedingslogistiek, administratie en verkoop. Om onze klanten ten alle tijden te kunnen helpen trekken we ook de kaart van internationale rekrutering die in vele gevallen een welgekomen
aanvulling is op de uitdagingen en beperkingen van de lokale arbeidsmarkt. In ons kantoor in Mechelen zijn we ondertussen met 7 collega's en verwelkomen we weldra extra versterking om onze klanten nog beter te kunnen bedienen. Onze ambitie is om te groeien, maar nooit ten koste van kwaliteit.

WELKE FOCUS HEB JE ALS ONDERNEMER?
Een hoge betrokkenheid van Skillflex en haar medewerkers bij de behoeften van onze klanten is belangrijk. We willen steeds iets verder trachten te gaan dan hun verwachtingen. Dan komt de rest vanzelf.

WAARIN HELPT JONG VOKA JOU?
Jong Voka heeft mij door middel van haar evenementen een platform geboden om snel een netwerk uit te bouwen in de Mechelse regio en te connecteren met gelijkgezinden. Er heerst een gevoel van samenhorigheid en camaraderie onder de Jong-Voka leden.

WELKE GOEDE RAAD KAN JE STARTENDE OF JONGE ONDERNEMERS MEEGEVEN?
Als ondernemer begint alles bij jezelf. Geloof daarom in jezelf, in je verhaal. Verwacht geen schouderklopjes, maar besef dat je als ondernemer vaak op jezelf bent aangewezen. Laat je bijstaan door organisaties als Voka. Zij kunnen je snel in contact brengen met ondernemers of specialisten die vaak en snel een antwoord kunnen bieden op vragen of onderwerpen waarmee ze zelf al in aanraking kwamen.
Het kan je veel tijd en geld besparen.