Lid in de kijker: Garage Van Kelst

Lid in de kijker

Garage Van Kelst, Christophe Van Kelst

Met garages in Schriek, Tienen, Kampenhout en Aarschot houdt Garage Van Kelst als bedrijf meer in dan velen misschien op het eerste zicht zouden denken. Samen met zijn vader tracht Christophe Van Kelst vandaag het familiebedrijf zo gesmeerd mogelijk door de volop evoluerende autowereld te sturen.

Wat is jouw verhaal als ondernemer?
Mijn vader heeft Garage Van Kelst opgestart.
Door de passie voor auto’s die ook ik als kind al had, was ik wel voorbestemd om in het bedrijf terecht te komen. Na mijn studies heb ik voortgestudeerd aan de IVA Driebergen Business School. Na een aantal stages buitenshuis ben ik dan aan boord van de familiezaak gekomen. Daarbij heb ik dan de verschillende facetten van de auto-industrie stapsgewijs goed leren kennen. Na eerst te hebben meegedraaid als hersteller en in de carrosserie-afdeling, werd ik commercieel verantwoordelijke. Vandaag bekommer ik me over het algemeen beheer van de zaak. Ook binnen de PSA-groep zetten er zich momenteel wijzigingen door als gevolg van de evoluties in onze sector. Dit zet ons voor uitdagingen, die tegelijk nieuwe opportuniteiten met zich meebrengen.

Welke focus heb je als ondernemer?
Van meet af aan heeft mijn vader steeds het principe gehuldigd dat we onze klanten niet alleen tevreden, maar wel uiterst tevreden moesten houden. Ten slotte gaat de aankoop van een nieuwe auto al snel gepaard met een bedrag van gemiddeld 30.000 euro.
Daar komen heel wat emoties bij kijken, dus komt het erop aan om je klant optimaal op te vangen. Dat zit in uiteenlopende dingen: van het contact met de klant over de geboden service tot het perfect nakomen van gemaakte afspraken. Een klant is bijvoorbeeld niet gebaat met een al te technische uitleg die niemand verstaat. Alleen door duidelijke taal te spreken en een correcte service te leveren, kan je een vertrouwensband opbouwen die de aanzet tot een langetermijnrelatie kan zijn.

Waarin helpt Jong Voka jou?
Jong Voka helpt vooral om andere ondernemers te leren kennen, zodat we van hen zaken kunnen opsteken. Horen hoe andere ondernemers uit een ons vreemde sector de dingen aanpakken, kan verhelderend werken. 
Bovendien brengt Jong Voka veel jonge ondernemers bij elkaar. Al die mensen zorgen samen voor een vat vol frisse ideeën. Al zijn die niet allemaal even realistisch, toch zijn daar zaken uit te halen.

Welke goede raad kan je startende ondernemers meegeven?
Ook al is de weg al eens hobbelig, houd vol en blijf gas geven. Iedereen maakt weleens een tegenslag mee. Maar ben je overtuigd van je idee en steekt jouw businessplan ook goed in elkaar, dan kom je dat wel weer te boven.