Artikel: Een jaar in clichés

Een jaar in clich├ęs

Ilse Mertens

Hoe schrijf je een overzicht van een werkingsjaar, zonder te vervallen in clichés over de weerkerende mooie opkomst, de kwaliteit van de catering en de typisch aangename sfeer? Het grote voordeel van clichés is dat ze doorgaans een stevige grond van waarheid bevatten. Dat merk je op www.jongvokamechelen.be.

Hoe neem je afscheid van bestuursleden, zonder te vervallen in clichés als ‘veel inzet getoond, interessante opmerkingen gegeven en een bijzonder leuke momenten samen beleefd?’. Het grote nadeel van clichés is dat ze nooit kunnen weergeven wat iemands meerwaarde in een dynamisch bestuur zoals het onze was.
Zo ruilt Dimitri De Meester zijn rol als ondervoorzitter weer in voor die van ‘gewoon’ lid. Samen met enkele anderen heeft Dimitri Jong Voka een nieuwe dynamiek gegeven. Zonder Dimitri en zijn inzet, zou Jong Voka Mechelen niet zijn zoals vandaag.
Ook Kevin Smet neemt afscheid als bestuurslid. Kevin heeft de rangen twee jaar geleden vervoegd. In die periode heeft hij onder andere de website in een prachtig nieuwe kleedje gestoken.

Hoe verwelkom je nieuwe bestuursleden, die nog niet officieel aan boord zijn? Voorlopig met clichés, gebaseerd op de positieve ervaringen waarmee nieuwe bestuursleden zich de voorbije jaren vanaf dag één hebben ingezet.
Nieuwe mensen staan voor nieuwe kansen en verse ideeën, beide levensnoodzakelijk voor iedere organisatie.

Het laatste cliché is waarschijnlijk het grootste, maar zonder twijfel datgene met de meeste waarheid in zich.
Een ledenorganisatie zoals Jong Voka Mechelen bestaat niet zonder de steun van leden, sponsors en sympathisanten.
Aan ieder van hen onze oprechte dank.

In de weken na het zomerevent op 29 juni stellen we het programma van het komende werkingsjaar op punt.

Suggesties zijn welkom op hello@jongvokamechelen.be.